Lūi-pia̍t:Unicode CJK Thóng-ha̍p Hàn-jī khok-tián B

Ùi Wiktionary

Tī lūi-pia̍t "Unicode CJK Thóng-ha̍p Hàn-jī khok-tián B" ê ia̍h

Tī chit ê lūi-pia̍t lāi-té lán lóng-chóng ū 21 ia̍h, ē-bīn sī thâu 21 ia̍h.

𠕇

𠞩

𠢕

𠯗

𡢃

𡨞

𡳞

𢲸

𢼌

𣻸

𤆬

𤉙

𤶃

𤺪

𥍉

𥰔

𦊓

𦜆

𩚨

𪁎

𪐞