Pang-bô͘:maintenance line

Ùi Wiktionary

({{{1}}})


Iōng-hoat[siu-kái]

Chit ê pang-bô͘ ē-sái the̍h-lâi siá sin ê pang-bô͘, chhiūⁿ-kóng {{rfv-sense}} kah {{rfd-sense}}, in lāi-té ū pau-hâm chi̍t kù ōe ê î-hō͘ chu-sìn (maintenance information).

Khòaⁿ pa̍t-hāng[siu-kái]