Sek-ín:Kok-ka miâ

Ùi Wiktionary
跳至導覽 跳至搜尋
Attention.png Chù-ì: Chit-phiⁿ bûn-chiuⁿ lāi-bīn ê hoan-e̍k pēng m̄-sī cho̍at-tūi ê piau-chún! Nā-sī lí ū koh-khah hó ê hoan-e̍k hoat, hoan-gêng chò-hóe chham-ka thó-lūn, pēng-chhiáⁿ mā hi-bāng lí-lâi tàu siu-kái!

A[siu-kái]

Hō-ló-ōe
Gôan-bûn
English
Á-hu-gān
افغانستان
Afğānistān
Afghanistan
A-lá-bià Liân-ha̍p Thâu-lâng-kok
الإمارات العربيّة المتّحدة
Al-Imārāt al-‘Arabīyah al-Muttahidah
United Arab Emirates
A-lu-che-jiah-ī-lù
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي
Al-Jumhurīyah al-Jazā’irīyah
Algeria
An-thí-gōa kap Ba̍h-bú-tà
Antigua and Barbuda
Antigua and Barbuda
An-toh-là
Andorra
Andorra
A-lu-gian-thí-nà
Argentina
Argentina

B[siu-kái]

Hō-ló-ōe
Gôan-bûn
English
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgien
Belize
Benin
Bhutan
Bí-kok
United States of America
Bolivia
Bông-kó·
Mongolia
Bosna kap Hercegovina
Botswana
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi

C[siu-kái]

Hō-ló-ōe
Gôan-bûn
English


E[siu-kái]

Hō-ló-ōe
Gôan-bûn
English
Eⁿ-go·-lē
Angola
Angola


G[siu-kái]

Hō-ló-ōe
Gôan-bûn
English

H[siu-kái]

Hō-ló-ōe
Gôan-bûn
English
Fiji
Ha-iá-sū-thàn
Հայաստան
Hayastan
Armenia
Hóe-iām Kok
Azərbaycan
Azerbaijan

I[siu-kái]

Hō-ló-ōe
Gôan-bûn
English

J[siu-kái]

K[siu-kái]

Hō-ló-ōe
Gôan-bûn
English

L[siu-kái]

Hō-ló-ōe
Gôan-bûn
English
Lâm-hong Kok
Australia
Australia

M[siu-kái]

Hō-ló-ōe
Gôan-bûn
English

N[siu-kái]

O[siu-kái]

P[siu-kái]


S[siu-kái]

Hō-ló-ōe
Gôan-bûn
English
Sū-chiō-pò-lià
Shqipëria
Albania

T[siu-kái]

Hō-ló-ōe
Gôan-bûn
English
Tâi-oân
Taiwan
Tan-kok
Denmark
Djibouti
Dominic Kiōng-hô-kok
Dominican Republic
Dominica
Tajikistan
Tang-kok
Tang Timor
Tanzania
Thài-kok
Thailand
Tek-kok
Germany
Tiâu-sián
North Korea
Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok
People's Republic of China
Tiong-hui Kiōng-hô-kok
Central African Republic
Tn̂g Pe̍h-hûn Kok
Aotearoa
New Zealand
Togo
Tonga
Trinidad kap Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Tuvalu

U[siu-kái]