Sin ia̍h

跳至導覽 跳至搜尋
Sin ia̍h
am teng-ji̍p ê iōng-chiá | am 機器儂 | hían-sī重定向
(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)