Thóng-kè

Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē
頁面統計
內容頁面21,633
頁面
(在 Wiki 上所有的頁面,包括對話頁面、重新導向頁面等。)
24,309
已上傳的檔案1
編輯統計
自 Wiktionary 成立以來的頁面編輯數155,389
每頁平均編輯數6.39
Iōng-chiá thóng-kè sò·-ba̍k
已註冊的 使用者2,784
活動使用者 (成員清單)
(在最近 30 天操作過的使用者)
4
Ke-khì-lâng (成員清單)10
koán-lí jîn-oân (成員清單)0
Koaⁿ-liâu (成員清單)0
監管員 (成員清單)0
帳號建立員 (成員清單)0
匯入者 (成員清單)0
跨 wiki 匯入者 (成員清單)0
IP 封鎖例外 (成員清單)0
監督員 (成員清單)0
已確認的使用者 (成員清單)0
結構式討論機器人 (成員清單)1
使用者查核員 (成員清單)0
其它統計
Words in all content pages471,215
已列入排程的大量訊息0