Iōng-chiá ê kòng-hiàn

跳至導覽 跳至搜尋
此 IP 位址目前已被全域封鎖。 以下為全域封鎖日誌記錄以供參考:
  • 2019-nî 6-goe̍h 6-ji̍t (Sì) 22:45:Ajraddatz (meta.wikimedia.org) 己全域封鎖 86.173.0.0/21 (2019-nî 7-goe̍h 6-ji̍t (Pài-la̍k) 22:45 kàu kî.) (Long-term abuse)
Chhoē chhut kòng-hiàn
 
 
      
 
   

Chhōe bô tiâu-kiāⁿ ū-tùi ê hāng-bo̍k.