dictionary jī-tián p

Ùi Wiktionary
跳至導覽 跳至搜尋
English Chinese Amoy Variants
painting tô·
pants khò·
pathway 道路 tō-lō·
pawn,to tǹg
phrase ōe
pig ti
plainly 明明 bêng-bêng
position 地位 tē-ūi
pray 祈禱 ki-tó
preach 傳道 thôan-tō
purge 清除 chheng-tû