phōng-kó

Ùi Wiktionary
phōng-kó

Kái-soeh[siu-kái]

Bêng-sû[siu-kái]

  • Chi̍t chióng kóe-chí, pài-pài, khòaⁿ-pēⁿ-lâng tiāⁿ-tiāⁿ ê chhut-hiān kóe-chí.

Lē-kù[siu-kái]

  • Phōng-kó ū pêng-an ê ì-sù.
  • Phōng-kó ē-tàng chhiat-phìⁿ, mā ē-tàng ká-chiap.

Hoan-e̍k[siu-kái]

  • Sakizaya-gú:

Kàu-io̍k-pō͘ peng-im[siu-kái]

  • phōng-kó tī Kàu-io̍k-pō͘ peng-im sī phōng-kó.

Chham-khó Lâi-goân[siu-kái]