taco

Ùi Wiktionary

Eng-gí[siu-kái]

hoat-im[siu-kái]

Ì-sù[siu-kái]

taco

  1. Pang-bô͘:PoS tuì Ba̍k-se-ko lâi ê chi̍t-chéng piáⁿ.

Se-pan-gâ-gí[siu-kái]

Hoat-im[siu-kái]

Ì-sù[siu-kái]

taco

  1. Pang-bô͘:PoS kah mī-kiāⁿ chiⁿ ji̍p-khì.
  2. Pang-bô͘:PoS tuì Ba̍k-se-ko lâi ê chi̍t-chéng piáⁿ.