Ùi Wiktionary
Kán-siá
Chiàⁿ-siá

閩南語[siu-kái]

[siu-kái]

 • 泉州話:
 • 廈門話:
 • 漳州話:
 • 臺灣話:koè, koài(文) [1]
 • 潮州話:
 • 海南話:

意思[siu-kái]

 1. 奇怪
  例:今仔日起來怪怪。 Lí kin-á-ji̍t khoàⁿ--khí-lâi koài-koài.
 2. 怪罪
  例:毋知影真相按呢袂當啥人

參考資料[siu-kái]

 1. 臺灣閩南語常用詞辭典,中華民國教育部