Ùi Wiktionary
Kán-siá
Chiàⁿ-siá
Stroke order

閩南語[siu-kái]

[siu-kái]

 • 泉州話:
 • 廈門話:
 • 漳州話:
 • 臺灣話:siūⁿ, sióng(文) [1]
 • 潮州話:
 • 海南話:

意思[siu-kái]

 1. 思念
  例:想(siūⁿ)阿公阿媽想(siūⁿ)
 2. 思考考慮
  例:想(siūⁿ)按怎想(siūⁿ),想(siūⁿ)家己會曉想(siūⁿ)。 想(siūⁿ)彼个

參考資料[siu-kái]

 1. 臺灣閩南語常用詞辭典,中華民國教育部