Ùi Wiktionary

閩南語[siu-kái]

[siu-kái]

 • 泉州話:
 • 廈門話:goá, ngó͘ⁿ[1]
 • 漳州話:/gua˥˧/, /ŋɔ̃˥˧/[1]
 • 臺灣話:goá
  (file)
  , ngó͘(文)[2]
 • 潮州話:/ʔua˥˧/, /ŋo˥˧/[1]
 • 海南話:

意思[siu-kái]

 1. 家己
  例:我(goá)臺灣人電話我(--goá)。 我(goá)面色我(ngó͘)

字源[siu-kái]

Siong-tāi bûn-jī se-Chiu bûn-jī

Chiàn-kok bûn-jī 《Suat-bûn》
(Hàn-tāi)
《Lio̍k-su-thong》
(bîng-tāi)
kah-kut-bûn kim-bûn

Tshóo-hē kán-pi̍k

siáu-thuan thuân-tshau kó͘-bûn-jī

參考資料[siu-kái]