Ùi Wiktionary

Chham-khó

Kán-siá
Chiàⁿ-siá

閩南語[siu-kái]

[siu-kái]

 • 泉州話:
 • 廈門話:lâng, lîn[1]
 • 漳州話:/dzin˩˧/[1]
 • 臺灣話:jîn/lîn, lâng(替)[2]
 • 潮州話:/naŋ˥/, /ziŋ˥/[1]
 • 海南話:

意思[siu-kái]

 1. 例:人(lâng)按呢。 人(lâng)

Ho̍ah-gí-giân[siu-kái]

Pit-sūn

Sû-gôan[siu-kái]

Lūi-sū lâng ê thúi. Chi̍t-jī kó·-tāi ê pán-pún biâu-su̍t chi̍t-gê lâng kap pì kap thúi.

Hàn-jī[siu-kái]

(pō͘-siú 9 人+00, 2 pit-o̍eh, chhong-khiat 人 (O), sì-kak 80000)

 1. lâng
 2. jîn-lūi

Chham-khó[siu-kái]

 • KangXi: 0091.010
 • Dai Kanwa Jiten: 00344
 • Dae Jaweon: 0190.010
 • Hanyu Da Zidian: 10101.100
 • Unihan data for U+4EBA

Bân-lâm-gú[siu-kái]

Tho̍k-im[siu-kái]

Bêng-sû[siu-kái]

(, 【Plâng,jîn)

 1. Jîn-lūi

Ēng-hoat si̍p-kòan[siu-kái]

 • When by itself, is always read as lâng. For compound words, Min Nan resembles Japanese, in that there does not seem to be a consistent rule for when to use the vernacular vs. literary pronunciation. Certain compounds will always use the vernacular (ex. siàu-liân-lâng young person), whereas others will always use the literary pronunciation (ex. hàn-jîn ethnic Han Chinese).

Pheng-siá lēng-lūi[siu-kái]


Hân-gú[siu-kái]

Hàn-jī[siu-kái]


Eumhun:

 • Siaⁿ-im (hangeul): 인 (revised: in, McCune-Reischauer: in, Yale: in)
 • Miâ (hangeul): 사람 (revised: saram, McCune-Reischauer: saram, Yale: salam)

Hôa-gí[siu-kái]

Hàn-jī[siu-kái]

(pinyin rén (ren2), Wade-Giles jen2)

[siu-kái]


Ji̍t-gí[siu-kái]

Bêng-sû[siu-kái]

Lua 錯誤 於第721行的模組:Jpan-headword中:The parameter "hira" is not used by this template.。

 1. lâng
 2. jîn-lūi

Hàn-jī[siu-kái]

(grade 1 kanji)

Tho̍k-im[siu-kái]

[siu-kái]


Oa̍t-gí[siu-kái]

Hàn-jī[siu-kái]

(Yale yan4)


Oa̍t-lâm-gú[siu-kái]

Hàn-jī[siu-kái]

(nhân)

參考資料[siu-kái]