Ùi Wiktionary
明月

閩南語[siu-kái]

閩南語 Wikipedia ū chi̍t phiⁿ bûn-chiong sī leh kóng:

[siu-kái]

意思[siu-kái]

  1. 名詞,指月娘
  2. 名詞,時間的單位,新曆一年有十二個月。

參考資料[siu-kái]

  1. 臺灣閩南語常用詞辭典,中華民國教育部