Ùi Wiktionary
Kán-siá
Chiàⁿ-siá

閩南語[siu-kái]

[siu-kái]

  • 泉州話:
  • 廈門話:
  • 漳州話:
  • 臺灣話:tńg, choán(文), choān(替) [1]
  • 潮州話:
  • 海南話:

意思[siu-kái]

  1. 例:轉(tńg)。轉(choan7)無好看的(電視臺)就出來外口坐。

參考資料[siu-kái]

  1. 國文,臺灣閩南語常用詞辭典,中華民國教育部