Ùi Wiktionary
Kán-siá
Chiàⁿ-siá

閩南語[siu-kái]

[siu-kái]

  • 泉州話:
  • 廈門話:
  • 漳州話:
  • 臺灣話:chia̍h, si̍t(文) [1]
  • 潮州話:
  • 海南話:

意思[siu-kái]

  1. 例:食(chia̍h)食(chia̍h)食(chia̍h)食(chia̍h)食(chia̍h)連鞭食(chia̍h)

字源[siu-kái]

Siong-tāi bûn-jī se-Chiu bûn-jī Chhun-chhiu bûn-jī Chiàn-kok bûn-jī 《Suat-bûn》
(Hàn-tāi)
《Lio̍k-su-thong》
(bîng-tāi)
kah-kut-bûn kim-bûn

kim-bûn kim-bûn Tshóo-hē kán-pi̍k Tsîn-hē kán-to̍k

siáu-thuan thuân-tshau kó͘-bûn-jī

參考資料[siu-kái]

  1. 國文,臺灣閩南語常用詞辭典,中華民國教育部