Ùi Wiktionary
跳至導覽 跳至搜尋
Pit-o̍eh sūn-sū

閩南語[siu-kái]

[siu-kái]

 • 泉州話:
 • 廈門話:
 • 漳州話:
 • 臺灣話:[1]
 • 潮州話:
 • 海南話:

意思[siu-kái]

 1. 表示同意贊成
  例:好,答應。 好,轉去
 2. 例:好好人。咱按呢好,慣勢好。
 3. 簡單
  例:好、好真正
 4. 應該
  例:好

[siu-kái]

 • 泉州話:
 • 漳州話:
 • 潮州話:
 • 海陸豐話:
 • 臺灣話:hòⁿ(文) [2]

意思[siu-kái]

 1. 佮意
  例:好奇

參考資料[siu-kái]

 1. 臺灣閩南語常用詞辭典,中華民國教育部
 2. 臺灣閩南語常用詞辭典,中華民國教育部