Anmerkung

Ùi Wiktionary
跳至導覽 跳至搜尋

Tek-gú 獨語

變格 單數 複數
主格 die/eine Anmerkung die/(keine) Anmerkungen
屬格 der/einer Anmerkung der/(keiner) Anmerkungen
與格 der/einer Anmerkung den/(keinen) Anmerkungen
對格 die/eine

Anmerkung die/(keine) Anmerkungen

Sû-goân 詞源

anmerken +‎ -ung

Huat-im 發音[siu-kái]

Bêng-sû 名詞

iông-sìng 陽性/tiong-sìng 中性/[im-sìng 陰性]/ûi-ho̍k 唯複   thong-siông [khó-sòo 可數]/put-khó-sòo 不可數

  1. 便箋說明註解筆記題解筆錄