Ausweis

Ùi Wiktionary

Tek-gú 獨語

變格 單數 複數
主格 der/ein Ausweis die/(keine) Ausweise
屬格 des/eines Ausweises der/(keiner) Ausweise
與格 dem/einem Ausweis den/(keinen) Ausweisen
對格 den/einen

Ausweis die/(keine) Ausweise

Huat-im 發音[siu-kái]

Bêng-sû 名詞

[iông-sìng 陽性]/tiong-sìng 中性/im-sìng 陰性/ûi-ho̍k 唯複   thong-siông [khó-sòo 可數]/put-khó-sòo 不可數

  1. 證件 chèng-kiāⁿ, 憑證 pîn-chèng
  2. (經濟)報告 pò-kò, 結單