Iōng-chiá:Hiòng-êng/Pit-kì

Ùi Wiktionary
跳至導覽 跳至搜尋
bêng-sû 名詞 noun
hêng-iông-sû 形容詞 adjective
kài-sû 介詞 preposition
tāi-sû 代詞 pronoun
liân-sû 連詞 conjunction
tōng-sû 動詞 verb
hù-sû 副詞 adverb

Wiktionary keh-sek(格式)[siu-kái]

 == Bân-lâm-gí ==
  
 === Bêng-sû 名詞 ===
 {{nan-poj-noun||[[]]|[[]]|{{null}} }}
 # 
 
 ==== Hoan-e̍k 翻譯 ====
 {{top}}
 
 {{mid}}
 
 {{bottom}}
 
 ==== Chham-khó 參考 ====
 {{R:}}

[siu-kái]

Links[siu-kái]

Common Chinese[siu-kái]


[[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]] [[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]]

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0
1
2
3
4
5

Test[siu-kái]

Work[siu-kái]

Wiktionary:Siā-lí mn̂g-chhùi-kháu