Lūi-pia̍t:Hoat-gú

Ùi Wiktionary

Chi̍t-ê lūi-pia̍t sī Hoat-gú ê sû.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-piat chí-ū ē-bīn ê ē-lūi-pia̍t.

F

Tī "Hoat-gú" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Tī chit ê lūi-pia̍t lāi-té lán lóng-chóng ū 188 ia̍h, ē-bīn sī thâu 188 ia̍h.

Z

Œ