Lūi-pia̍t:Kheh-oē

Ùi Wiktionary

Chi̍t-ê lūi-pia̍t sī Kheh-oē ê sû.

Tī "Kheh-oē" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Tī chit ê lūi-pia̍t lāi-té lán lóng-chóng ū 18 ia̍h, ē-bīn sī thâu 18 ia̍h.