Lūi-pia̍t:Mî-iûⁿ-tó-gú

Ùi Wiktionary

Chi̍t-ê lūi-pia̍t sī Mî-iûⁿ-tó-gú ê sû.

Tī "Mî-iûⁿ-tó-gú" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Tī chit ê lūi-pia̍t lāi-té lán lóng-chóng ū 34 ia̍h, ē-bīn sī thâu 34 ia̍h.