Sorge

Ùi Wiktionary
跳至導覽 跳至搜尋

Tek-gú 獨語

變格 單數 複數
主格 die/eine Sorge die/(keine) Sorgen
屬格 der/einer Sorge der/(keiner) Sorgen
與格 der/einer Sorge den/(keinen) Sorgen
對格 die/eine

Sorge die/(keine) Sorgen

Huat-im 發音[siu-kái]

Bêng-sû 名詞

iông-sìng 陽性/tiong-sìng 中性/[im-sìng 陰性]/ûi-ho̍k 唯複   thong-siông [khó-sòo 可數]/put-khó-sòo 不可數

  1. 關照 koan-chiàu, 照顧 chiàu-kò͘, 關心 koan-sim