Ùi Wiktionary
Kán-siá
Chiàⁿ-siá

閩南語[siu-kái]

[siu-kái]

  • 泉州話:
  • 廈門話:
  • 漳州話:
  • 臺灣話:hoah, hat(文) [1]
  • 潮州話:
  • 海南話:

意思[siu-kái]

  1. 大聲
    例:喝(hoah)。 喝(hoah)梢聲喝(hoah)五十定定喝(hoah)一个開始喝(hoah)。 暍(hoah)大細聲。 喝(hoah),喝(hoah)

參考資料[siu-kái]

  1. 臺灣閩南語常用詞辭典,中華民國教育部