Ùi Wiktionary
跳至導覽 跳至搜尋
Kán-siá
Chiàⁿ-siá

閩南語[siu-kái]

[siu-kái]

 • 泉州話:
 • 廈門話:
 • 漳州話:
 • 臺灣話:kut
  (file)
  [1]
 • 潮州話:
 • 海南話:

意思[siu-kái]

字源[siu-kái]

Siong-tāi bûn-jī

Chiàn-kok bûn-jī 《Suat-bûn》
(Hàn-tāi)
《Lio̍k-su-thong》
(bîng-tāi)
kim-bûn kah-kut-bûn

Tshóo-hē kán-pi̍k Tsîn-hē kán-to̍k

siáu-thuan thuân-tshau kó͘-bûn-jī
骨-bronze-shang.svg 骨-oracle.svg骨-oracle-2.svg

骨-silk.svg骨-silk-2.svg 骨-slip.svg骨-slip-2.svg

骨-seal.svg骨-seal-2.svg 骨-bigseal.svg

參考資料[siu-kái]

 1. 臺灣閩南語常用詞辭典,中華民國教育部