Lūi-pia̍t:Wiktionary

Ùi Wiktionary

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-piat ū ē-bīn 3 ê ē-lūi-piat, choân-pō͘ 3 ê.

P

W

Tī "Wiktionary" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Tī chit ê lūi-pia̍t lāi-té lán lóng-chóng ū 8 ia̍h, ē-bīn sī thâu 8 ia̍h.